Privatumo politika

 • Ši privatumo politika reglamentuoja madingos bižuterijos ir aksesuarų elektroninę parduotuvę „FASHION ZONE“ ir pagrindinius kliento asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei procedūras.
  Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą reglamentuoja ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  Nurodydami savo asmens duomenis el. Parduotuvėje, jūs sutinkate, kad www.fzone.lt juos tvarkys ir tvarkys vadovaudamasis šia privatumo politika ir įstatymų numatytais tikslais, priemonėmis ir procedūromis.
  Elektroninė parduotuvė įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie nėra jaunesni nei 18 metų. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, galite pirkti tik gavę tėvų ar globėjų sutikimą.
  Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  Asmeninė informacija yra nuolat atnaujinama.
  Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
  Asmens duomenis tvarko tik darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. Pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) yra renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
  tvarkyti savo prekių užsakymus;
  išrašyti finansinius dokumentus (pavyzdžiui, sąskaitas faktūras);
  spręsti problemas, susijusias su kitų prekių pirkimu, pristatymu, pristatymu ir kitais sutartiniais įsipareigojimais.
  Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims gali būti vykdomas tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  Registracijos formoje Klientas privalo pateikti išsamią, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jei Klientas registracijos formoje pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, elektroninė parduotuvė turi teisę atšaukti Kliento registraciją ir ištrinti duomenis.
  Klientas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (arba) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, pranešdamas apie tai ieva@fzone.lt
  www.fzone.lt turi teisę visiškai ar iš dalies pakeisti Privatumo pareiškimą, apie tai informuodamas el. Tolesnis mūsų interneto paslaugų naudojimas reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.